Skule til skogs

Ein gong i veka dreg elevane på 1.-3. trinn på Bulken skule ut i skogen. Her har dei matte, naturfag, engelsk, gym og friminutt på ein gong!
Video: Ingerid Jordal
Program
Reportasje
Dato
6. oktober 2016
Lengde
01:08

Kommentarer

(logout)