Myrkdalsdeltaet før og no

I 1986-1987 vart Myrkdalsvatnet senka for at skadane av flaumane i vassdraget skulle reduserast. Men deltaområdet i innløpet til vatnet var eit av dei største og mest intakte våtmarksareala i Hordaland.
Program
Reportasje
Dato
17. august 2018
Lengde
02:07

Kommentarer

You shared nice information which is useful for all. See this Cats Fud

glickburn
(logout)